המסלול הבינתחומי ללימודי אמנות

גאיה טירם אוסטרובסקי, צילום: ניסים יצחק

המסלול הבינתחומי נועד למבקשים להתחיל או להמשיך במסע האמנותי האישי שלהם. המסלול משקף מגמה עולמית שבה האמן נתפס כיוצר רב תחומי. התפיסה העכשווית מגדירה את היוצר כבעל ידע חומרי ורעיוני הנע באופן חופשי ממדיום אחד לאחר, ככל שהדבר משרת את דרכי ההבעה שלו והוא עסוק בתהליך של בחינה ובחירה מדויקת של המדיות המתאימות לשפה הסובייקטיבית שלו. בקוביה מורים, אמנים פעילים מומחים בתחומם, העוסקים בהוראת מגוון תחומים; מורים שמביאים לידי ביטוי את הייחוד האישי שלהם בכל קורס אותו הם מלמדים. הקוביה שואפת לאפשר לתלמידים הבוחרים ללמוד במסלול הבינתחומי מנעד רחב של קורסים ואפשרויות מתוכן ניתן להרכיב את מערכת לימודים המתאימה להם ובכך להתפתח באפיקים אישיים מותאמים. המסלול מאפשר מחד גיוון ומאידך התמחות, ופורש בפני התלמידים את כל קורסי הקוביה כאפשרות חדשה במסלול הבינתחומי.

* קבלה למסלול הבינתחומי מותנית בראיון אישי