מערכת שעות

ראשון

ציור פיסול קרמיקה ציור עליון
בוקר

09:00–12:00

ססיליה לינד

אבניים ממשיכים (סמס׳ ב׳)

סמסטר ב׳

14 מפגשים

אחה״צ

12:00–16:00

אירית חמו

אמנות על ציר הזמן

סמסטר ב׳

14 מפגשים

ערב

17:00–21:00

רעיה מנובלא

גילוי המופשט

סמסטר ב׳

14 מפגשים

שלישי

ציור פיסול קרמיקה ציור עליון
בוקר
אחה״צ

12:00–15:00

עינת אמיר

מבוא להדפס – מדימוי לסדרה

סמסטר ב׳

14 מפגשים

ערב

17:00–21:00

אווה אבידר

פיסול כמרחב רב לשוני

סמסטר ב׳

14 מפגשים

רביעי

ציור פיסול קרמיקה ציור עליון
בוקר

09:30–12:30

רחל קיני

סדנת אמן ציור במים

סמסטר ב׳

14 מפגשים

אחה״צ

13:30–16:30

שי יחזקאלי

ציור עירני

סמסטר ב׳

14 מפגשים

ערב

חמישי

ציור פיסול קרמיקה ציור עליון
בוקר
אחה״צ
ערב

18:00–21:30

רעיה מנובלא

ערבי רישום מודל

סמסטר ב׳

14 מפגשים

ציור פיסול קרמיקה ציור עליון
בוקר
אחה״צ
ערב