טמיר חן, ריסים (1+2), 2023, עפרון על נייר, 200X140 ס״מ

המרכז אינו יכול להחזיק

16.02.2024–11.04.2024

התערוכה ׳המרכז אינו יכול להחזיק׳ נולדה בהשראת שורה מהשיר 'ההתגלות השנייה' של ויליאם בטלר ייטס. שירו המאגי נע באימה מכושפת בין חורבן ותקווה, אך התערוכה מבקשת להתמקד רק בשורה השלישית שלו: ״דברים מתפרקים, המרכז אינו יכול להחזיק״ (ובמקור: Things fall apart; the centre cannot hold). היא מבקשת להציע פרשנות אחרת, להחליף את השירה המאגית, הנבואית, בקריאה שאינה מתארת קריסה על ציר ליניארי של זמן אלא מציגה את הפירוק, את המרכז שאינו מחזיק את חלקיו, שאינו שלם, כהווה מתמשך.

הצופה מוזמן להעמיק את מבטו בדימוי המופשט ה׳לא-קונקרטי׳, שכמו מתריס כנגד האופן שבו אנו מפענחים את העולם, כנגד האינסטינקט שלנו לזהות, לקטלג ולתת שם לדברים, ומחדד על דרך השלילה את ההכרה בנטייתנו קודם כול לזהות, בין שמדובר באובייקט שלם ובין שאלו שברים ושאריות שדרכם אנו מזהים את האובייקט בדיעבד.

אוצר: :
רון קונר